Selecteer een pagina

LRS-Masterclass Cultureel Erfgoed

Door Lianne Leonora: University of Curaçao, Curaçao ·  Library & Research Services 

Zaterdag 18 februari heeft de afdeling Library and Research Services het genoegen gehad om haar eerste gastsprekers voor 2017 te ontvangen voor een masterclass over het thema “Cultural Heritage Research”, die bezocht werd door een record van 23 deelnemers.

Dr. Rose Mary Allen heeft de ochtend ingeleid met een korte presentatie van het door NWO gehonoreerde onderzoeksprogramma “Traveling Caribbean Heritage”. Dit is een van negen Dutch Caribbean onderzoeksprojecten die recent door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zijn gehonoreerd. Niet minder dan vijf hiervan zijn ingediend door de University van Curaçao. In het onderzoeksproject “Traveling Caribbean Heritage” worden (post)koloniale migraties en processen van creolisering op Aruba, Bonaire en Curaçao onder de loep genomen. Dit wordt gedaan door een onderzoeksteam waarin naast UoC ook de Universiteit van Aruba, UNESCO Bonaire, het KITLV in Leiden en de Erasmus Universiteit in Rotterdam zijn betrokken. Voor meer informatie: http://www.kitlv.nl/travelingcaribbean-heritage. Voor meer informatie over alle door NWO toegewezen onderzoeksaanvragen kan men terecht op de website van NWO (www.nwo.nl).

Vervolgens heeft Dyonna Benett, alumna van de Reinwardt Academie, het onderzoek gepresenteerd dat zij voor haar afstudeerproject in 2015- 2016 op Curaçao heeft uitgevoerd. Haar bevindingen staan beschreven in haar scriptie “De spiegel van een natie: een onderzoek naar de representatie van identiteit in de musea van Curaçao” die genomineerd werd voor de ‘ICOM Scriptieprijs 2016’. Benett heeft onderzocht wat voor invloeden en factoren ten aanzien van natievorming en identiteit een rol spelen bij het inrichten van musea en het samenstellen van exposities. Zij heeft bekeken hoe artefacten gepresenteerd worden en of er daarbij ook rekening wordt gehouden met de etnische diversiteit van de gemeenschap. Door acht type musea op Curaçao als casestudie te onderzoeken, heeft zij de beeldvorming in exposities en de invloed op nationale identiteit trachten inzichtelijk te maken.

Tijdens de masterclass heeft zij tot een geanimeerde uitwisseling geïnspireerd over “zwarte gecentreerde” (vanuit Afrikaanse diaspora geïnspireerd) versus “wit gecentreerde” (Eurocentrisch geïnspireerd) musea en aanbevelingen aangedragen voor “globaal gecentreerde musea” (multi- ethnisch geïnspireerd). Het belang van “globaal gecentreerde musea” is dat ze volgens Benett’s onderzoek een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan culturele integratie en social inclusion. Middels haar onderzoek en vervolgprojecten hoopt Benett bij te dragen aan een “age of awareness”, waarin bewust wordt gekeken naar de gevolgen van gemaakte keuzes in het verleden in een recent daglicht, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle perspectieven van meerdere bevolkingsgroepen gedeeld, verteld en tentoongesteld zullen worden.

De masterclass werd afgesloten met het noteren van aanbevelingen en onderwerpen voor cultureel erfgoed onderzoek. De serie masterclasses zal voortgezet worden in 2017 onder een nieuwe naam Tèrtulia: een platform voor intellectuele uitwisseling over nieuw onderzoek, onderzoeksmethoden en onderzoeksvoorstellen, nieuwe boeken, artikelen en working papers. Faculteiten zullen benaderd worden voor hun input voor en/of bijdrage aan een geplande bijeenkomst, maar kunnen uiteraard ook zelf ideeën aanreiken.